Політика конфіденційності

Ця угода про обробку персональних даних складено відповідно до законодавства України.

Всі особи, які надали відомості, які становлять персональні дані на цьому сайті, а також розмістили іншу інформацію позначеними діями, підтверджують свою згоду на передачу та обробку персональних даних.

Під персональними даними розуміється інформація загального характеру (ім'я, прізвище, адресу електронної пошти та телефон) .Посетітелі сайту направляють свої персональні дані для отримання доступу до безкоштовних матеріалами, для отримання e-mailрассилкі інформаційних листів про пропозиції компанії.

Відвідувач сайту, який приймає цю Угоду, висловлює свою зацікавленість і повну згоду з тим, що обробка його персональних даних може включати в себе наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знищення даних .

Відвідувач сайту гарантує, що надана ним інформація є повною, точною і достовірною; при передачі інформації не порушується чинне законодавство України, законні права та інтереси третіх осіб; вся надана інформація заповнена відвідувачем сайту щодо себе особисто.